Een Pro-freelancer zijn: Richtlijnen en verantwoordelijkheden

Als Fiverr Pro freelancer wordt er van je verwacht dat je aan extra hoge standaarden op het gebied van professionele ethiek voldoet. 

Om je te helpen deze normen te bereiken hebben we deze belangrijke richtlijnen opgesteld waarvan je op de hoogte moet zijn en die je moet naleven.

Richtlijnen en verantwoordelijkheden

In overeenstemming met de toewijding van Fiverr Pro om hoogwaardige dienststandaarden te handhaven, kunnen freelancers die zijn ingeschreven als Fiverr Pro freelancer onderworpen zijn aan degradatie of een proeftijd als hun leveringen niet consequent voldoen aan de hoge verwachtingen van excellentie en professionaliteit.
De criteria voor beoordeling omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de communicatie en tevredenheid van de koper, het naleven van de Fiverr Servicevoorwaarden en Richtlijnen voor de community, snelle respons, tijdige levering, voltooiingspercentage van de bestelling en het behouden van goede beoordelingen. De beslissing of een Fiverr Pro Freelancer aan deze normen voldoet en vervolgens de beslissing om te degraderen of een proeftijd in te stellen, blijft ter beoordeling van Fiverr, waardoor flexibiliteit wordt geboden om verschillende factoren aan te pakken die van invloed kunnen zijn op de algehele kwaliteit en prestaties van een Pro freelancer. Houd er rekening mee dat deze normen in de loop van de tijd kunnen veranderen, met voortdurende inspanningen om de premium aard van Fiverr Pro diensten te verbeteren en te garanderen.

Professionele ethiek

 • Wees professioneel en eerlijk tegenover de hele Fiverr-community.
  Houd er rekening mee dat meerdere klachten tegen je ertoe kunnen leiden dat de Fiverr Pro badge wordt verwijderd van je profiel en je Pro diensten
  .

 • Discrimineer niet op basis van geslacht, religie, etniciteit of nationaliteit.
  Diversiteit is een integraal onderdeel van Fiverr, dus elke vorm van discriminatie of het aanzetten tot haat kan ertoe leiden dat wij je Fiverr-account blokkeren.

 • Speel het eerlijk: elke poging om de review- of kostensystemen van Fiverr te manipuleren is onaanvaardbaar

 • Gebruik altijd gepaste taal wanneer je met je klanten en/of het team van Fiverr communiceert.
  Ongepast taalgebruik,
  bedreigingen of grof gedrag richting klanten of Fiverr-personeel wordt niet getolereerd.

 • Produceer geen haatgerelateerde content
  Neem bij twijfel over de content contact op met de Klantenservice.

 • Zorg ervoor dat de diensten die je aanbiedt of waarmee je akkoord gaat voor levering, in overeenstemming zijn met onze Servicevoorwaarden en Richtlijnen voor de community
  Neem gerust contact op met ons klantenserviceteam voor verduidelijking als je een verzoek krijgt dat bezorgdheid wekt.

Lever kwalitatief hoogstaand werk 

 • Werk dat je levert moet origineel werk zijn of content waar je de gebruiksrechten van hebt.
  We hebben je gescreend op basis van het werk dat je hebt ingediend en we verwachten hetzelfde competentieniveau bij jouw leveringen aan klanten.

 • Al het werk dat je levert, moet maatwerk zijn en uniek voor elke bestelling

 • Werk dat je levert of presenteert moet vrij zijn van door copyright beschermd materiaal

Zakendoen buiten het Fiverr platform

 • Communicatie buiten het Fiverr-platform om kan alleen plaatsvinden nadat de bestelling op Fiverr is geplaatst
  Er mag geen contactinformatie worden gedeeld binnen de dienst zelf.
 • Fiverr Pro freelancers kunnen buiten het platform met hun klanten communiceren, maar houd rekening met het volgende:
  1. Alle communicatie buiten het platform bij Fiverr moet worden gedocumenteerd zodat Fiverr je kan beschermen in geval van een geschil tussen koper en freelancer.
  2. Elke poging om zaken/verkopen buiten Fiverr om te doen, zal ertoe leiden dat Fiverr je account blokkeert in overeenstemming met de Servicevoorwaarden van Fiverr. 

Bestaande Fiverr-freelancers 

Het omzetten van je bestaande dienst naar een Pro-dienst wordt door het Fiverr Pro team beoordeeld, rekening houdend met de kwaliteit van je bestaande dienst, je communicatie met klanten in verband met deze dienst en eventuele waarschuwingen of schendingen van de servicevoorwaarden in verband met deze dienst.

 

Meld je hier aan om een Fiverr Pro-freelancer te worden.

Was dit artikel nuttig?