Collectie W-9-formulier

Het vaststellen van een freelancer op Fiverr als een "Amerikaans persoon" (zoals gedefinieerd door de IRS) vereist een W-9.
Het W-9 formulier wordt bij alle relevante freelancers verzameld; de Amerikaanse belastingdienst kan het W-9 formulier, 1099K-formulier en informatie over je activiteiten bij Fiverr opvragen.

Gegevensbescherming en -beveiliging

Wanneer je het W-9 formulier invult, moet je je persoonlijke gegevens verstrekken, zoals je volledige naam, adres, en burgerservicenummer.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we de gegevens in je W-9 formulier, en andere belastingformulieren (zoals het 1099K-formulier), openbaar maken, evenals andere informatie met betrekking tot je gebruik van Fiverr (zoals je inkomsten bij Fiverr), bij de toepasselijke Amerikaanse belastingdienst of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. We delen dergelijke informatie ook met dienstverleners die we gebruiken om je informatie te verzamelen en te verwerken. We zullen de informatie in het W-9 formulier voor geen enkel ander doel gebruiken. We bewaren de informatie die op het W-9 formulier vermeld staat zolang als door de toepasselijke wetgeving vereist is. 

We gebruiken strikte procedures en beveiligingsfuncties om ongeoorloofde toegang tot de gegevens in het W-9 formulier te voorkomen. De overdracht van je gegevens wordt ook beschermd door SSL-encryptie. Nadat je je W-9 formulier hebt ingevuld, activeren we automatisch twee-factor-authenticatie (2FA) bij je volgende login.

Lees meer informatie in het Privacybeleid van Fiverr.


Veelgestelde vragen

 1. Wie moeten het W-9 proces doorlopen?
  Alle freelancers op Fiverr – zowel bestaande als nieuwe – zullen aan moeten geven of ze een Amerikaans persoon zijn. Als dat zo is, moeten ze het W-9 proces doorlopen. Het invullen van een W-9 is een wettelijke vereiste voor personen met de Amerikaanse nationaliteit.

 2. Wat gebeurt er als ik het proces niet afrond?
  De diensten van freelancers die Amerikaanse personen zijn en het W-9 proces niet binnen 30 dagen voltooien, worden gepauzeerd.
  Je kunt je diensten indien nodig opnieuw activeren zodat je je W-9 kunt invullen.

 3. Wat gebeurt er als mijn aanvraag wordt afgewezen?
  Als je niet zeker weet waarom je aanvraag is afgewezen, neem dan contact op met de klantenservice voor hulp.

 4. Hoe worden freelancers op de hoogte gebracht?
  Freelancers worden op de hoogte gesteld via e-mail, een melding in een banner bovenaan en Pin Flash.

 5. Wiens verantwoordelijkheid is het om nauwkeurige informatie in te vullen?
  Het is de verantwoordelijkheid van freelancers om de juiste gegevens en informatie in te vullen voor hun W-9's. We raden je aan contact op te nemen met je financieel adviseur als je hulp nodig hebt.

 6. Hoe worden de gegevens op de W-9 gebruikt?
  Wanneer Fiverr dit volgens de geldende wetgeving verplicht is, sturen we aan het einde van het jaar een 1099K-formulier naar de bevoegde belastingdienst.

  Opmerking: voor het belastingjaar 2022 is dit van toepassing op in de VS gevestigde freelancers die in dat jaar minstens $ 20.000 verdienden en die minstens 200 afzonderlijke bestellingen hadden.
  Met ingang van het belastingjaar 2023 wordt de drempel voor het aantal transacties (200) volledig geëlimineerd en is de drempel voor brutobetalingen van $20.000 verlaagd tot $600 voor netwerktransacties van derden.

 7. Wat moet ik doen als ik het volgende bericht ontvang? "Corrigeer de gegevens die zijn ingevoerd voor Naam en EIR, aangezien deze niet gevalideerd konden worden"

  De IRS laat je weten dat de verstrekte informatie onjuist is.
  Bekijk je documentatie en overleg met je accountant om er zeker van te zijn dat het formulier correct wordt ingevuld.

  Opmerking: Fiverr maakt geen deel uit van dit proces, het wordt strikt afgehandeld door de IRS.

 8. Heeft dit gevolgen voor mijn factuuradres?
  Zodra freelancers hun W-9 indienen, zal Fiverr hun betaalgegevens bijwerken.

  Opmerking: als het factuuradres van een freelancer is bijgewerkt vanwege de verzameling van gegevens voor de W-9, moeten terugkerende diensten bij Fiverr worden stopgezet en opnieuw worden goedgekeurd.

 9. Is het inkomen het verdiende geld of het opgenomen geld?
  Dat is het verdiende geld. Fiverr beschouwt het geld als zijnde verdiend op het moment dat het geld is vrijgemaakt en beschikbaar werd om op te nemen.
  Overleg met je belastingadviseur over de beste manier om geld dat voor zakelijke doeleinden is uitgegeven te verrekenen.

 10. Bestaat er een kans dat Fiverr onze wettelijke namen ergens zal (gaan) weergeven, of zijn die alleen bestemd voor intern gebruik?
  Deze informatie zal niet publiekelijk te zien zijn op Fiverr.
  Onder bepaalde omstandigheden kunnen we de gegevens uit je W-9 formulier bekendmaken aan de toepasselijke Amerikaanse belastingdienst of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving.

 11. Wanneer worden de formulieren verzonden?
  Formulieren worden in januari verzonden voor het volledige voorgaande belastingjaar.
  Bijvoorbeeld: de formulieren worden in januari 2024 verstuurd en ingediend over het gehele belastingjaar 2023.

 12. We hebben al aangifte gedaan over het vorige jaar en hebben onze geschatte maandelijkse bedrijfsbelasting voor het lopende jaar al betaald. Welke invloed heeft dit op ons?
  Als je je aangifte bijvoorbeeld al hebt ingediend voor de jaren 2021 en 2022 en onze geschatte maandelijkse bedrijfsbelasting voor 2023 al hebt betaald, raden we je ten zeerste aan om met een belastingadviseur te praten over deze vraag.

 13. De rapportage van 1099-inkomsten begint bij belastingjaar 2020. Is dat het eerste jaar dat zal worden gerapporteerd, of worden voorgaande jaren, 2019 en eerder, ook naar de IRS gestuurd?
  Formulieren worden in 2021 verzonden voor het gehele belastingjaar 2020.

 14. Wordt een "fooi", rekening houdend met de 200 transacties, beschouwd als een afzonderlijke transactie?
  Alle transacties, inclusief fooien, worden meegeteld voor de 200 transacties.
  De 1099 geeft je totale inkomsten en totale fooi-inkomsten weer.

 15. Beginnen de 1099's vanaf de datum waarop we de W-9's ondertekenen, of aan het begin van het nieuwe jaar?
  Formulieren worden in het komende jaar verzonden voor het gehele voorgaande belastingjaar.
  Bijvoorbeeld: de formulieren worden in 2023 verzonden voor het volledige belastingjaar 2022.

 16. Ik ben van plan mijn bedrijf als Limited Liability Corporation (LLC) te vestigen. Hoe gaat Fiverr om met de belastingdocumenten? Moet de LLC nog steeds een W-9 invullen en worden behandeld als een 1099-contractant?
  Alle Amerikanen zullen verplicht zijn te verklaren dat ze feitelijk Amerikaan zijn, en ze moeten het W-9 formulier ondertekenen.
  We raden je aan om met een belastingdeskundige te praten om de nuances en verschillen tussen een freelance contractant en een LLC-contractant goed te begrijpen.

 17. Kan ik als LLC-aannemer mijn W-9, die bij Fiverr is geregistreerd, bijwerken?
  Ja, je kunt je W-9 bijwerken met Fiverr via de pagina Accountinstellingen.

 18. Ik heb al een 1099-formulier voor PayPal ingevuld. Moet ik voor dezelfde bedragen een 1099-formulier indienen voor zowel PayPal als Fiverr?
  Fiverr is volgens de geldende wetgeving verplicht om aan het eind van het jaar een 1099-formulier te sturen naar de bevoegde belastingdienst.

  Opmerking: momenteel is dit van toepassing op in de VS gevestigde freelancers die in het genoemde kalenderjaar minstens $ 20.000 hebben verdiend en minstens 200 afzonderlijke bestellingen hebben gehad.
  Je wordt gevraagd aan te geven of je een Amerikaans persoon bent of niet.
  Als je een Amerikaans persoon bent, moet je het W-9 formulier invullen

  Wat PayPal betreft, raden we aan om dit met een belastingadviseur te bespreken zodat je het proces begrijpt.

  Let op de wijzigingen voor 2023:
  Vanaf het belastingjaar 2023 wordt de drempel voor het aantal transacties (200) volledig geëlimineerd en is de drempel voor brutobetalingen van $ 20.000 verlaagd tot $ 600 voor netwerktransacties van derden.

 19. Hoe weet ik of mijn nalevingscontrole van formulier W-9 is voltooid?

  - Als je hebt verklaard dat je geen 'Amerikaans persoon' bent, ben je klaar - en zijn er geen verdere acties van jouw kant vereist.
  - Als je hebt verklaard dat je wel een 'Amerikaans persoon' bent, zal de IRS je gegevens bekijken en krijg je een melding als je verdere actie moet ondernemen.

   

 20. Hoe kan ik mijn gigs heractiveren nadat ze gepauzeerd zijn?

  Als je diensten zijn gepauzeerd omdat je W-9 niet was ingevuld, kun je ze heractiveren door de W-9 controle en het formulier in te vullen. Dit is van toepassing als je een 'Amerikaans persoon' bent (zoals gedefinieerd door de IRS). Zodra de W-9-controle met succes is voltooid, worden je diensten automatisch opnieuw geactiveerd.
  Opmerking: dit is alleen van toepassing op diensten die zijn onderbroken vanwege de W-9-controle.

Was dit artikel nuttig?